Administrasjon

Kontakt administrasjonen for informasjon

Primært ønskjer vi at kontakten med Keeperløftet Sunnfjord går via administrasjonen, dette for å ikkje unødig binde opp ressursar i trenarapparatet.

Keeperløftet Sunnfjord ønskjer å inkludere foreldre, sidan de er ein viktig ressurs rundt utøvaren. Dersom det er foreldre som ønskjer å bidra inn mot Keeperløftet Sunnfjord er vi svært interesserte i at de tek kontakt.

For ordens skuld gjer vi merksam på at Keeperløftet Sunnfjord ikkje har mulegheit eller mynde til å påverke laguttak og speletid i dei respektive klubbane. Dette er det «mor» klubben som heilt og haldent tek avgjerd om.

Dersom du som utøvar som er interessert i å delta på Keeperløftet Sunnfjord, tek du kontakt med klubben din, som kan henvise deg vidare til oss. På grunn av forsikring må deltaking skje etter godkjenning av «mor» klubben. Dersom du ikkje er med i ein klubb må du melde deg inn i Anga FK for å kunne delta, som kostar kr. 200 per år. 

Det vert i tillegg lagt opp til brukarbetaling på arrangement/aktivitet til ein lågast muleg pris for at alle skal kunne delta (kostpris).

Her vil du etterkvart finne diverse skjema og informasjon rundt samlingar og aktivitetar.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettsiden vår.